LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2499
Artykułów : 179

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj149
mod_vvisit_counterWczoraj142
mod_vvisit_counterTen tydzień291
mod_vvisit_counterOstatni tydzień1206
mod_vvisit_counterTen Miesiąc2464
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc4667
mod_vvisit_counterWszystko515984


Historia PDF Drukuj Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Gostyninie została założona   25 stycznia 1958r. przez grupę 18 członków założycieli i zarejestrowana  w Sądzie Powiatowym w Płocku w dniu 4 sierpnia 1958r.

 Zaczątkiem powstania Spółdzielni było podjęcie realizacji budynku mieszkalnego przez Spółdzielnię Pracy Szewców i Cholewkarzy w Gostyninie dla swoich pracowników. Perturbacje finansowe i wykonawcze spowodowały, że postanowiono powołać spółdzielnię mieszkaniową i dokończyć budynek przy ul. Wojska Polskiego nr 28 jako spółdzielczy. Po naborze członków spośród pracowników spółdzielczości pracy odbyto pierwsze Walne Zgromadzenie założycielskie w dniu 25 stycznia 1958r.Ostatecznie akces do Spółdzielni zgłosiło 18 osób, a Pana Romana Raduja wybrano przewodniczącym Rady Nadzorczej.
 
W skład pierwszego Zarządu powołano:

 1. Dionizego Stanisławskiego jako przewodniczącego,
 2. Kazimierza Renca jako zastępcę,
 3. Edmunda Michalskiego jako członka.

 
         Członkowie Zarządu Spółdzielni swoje funkcje sprawowali społecznie.
Formalno-prawnym usankcjonowaniem powołania Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Gostyninie było jej zarejestrowanie w Sądzie Powiatowym w Płocku w dniu 4 sierpnia 1958r.(sygnatura RS VIII 541).
        W drugim półroczu 1958r. nowa Spółdzielnia przejmuje budynek w stanie surowym zamkniętym i rozpoczyna dalszy nabór członków.
        Celem działania powstałej Spółdzielni było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni na terenie miasta Gostynina.
        Ostatecznie w październiku 1959r. 26-u pierwszych członków Spółdzielni  zasiedla budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 28 zwany popularnie "szewców".
        Do 1965r. mimo wielokrotnych prób zaktywizowania swojej gospodarczej funkcji, Spółdzielnia zajmuje się eksploatacją jednego budynku mieszkalnego. W związku z tym 30 kwietnia 1965r. dochodzi do zmian w składzie Zarządu, w wyniku których funkcję zastępcy przewodniczącego obejmuje Wiesław Wiliński, zaś członka Krystyna Lewandowicz.
            Poczynając od 1966r. organy spółdzielni po wielokrotnych zmianach kadrowych krystalizują cele działania i przystępują do działalności inwestycyjnej, rozpoczynając budowę dalszych budynków mieszkalnych i pawilonu handlowego na osiedlu XXV- lecia.
           Działalność inwestycyjna w Gostyninie staje się impulsem do założenia podobnej spółdzielni mieszkaniowej w Gąbinie.
           26 czerwca 1969r.  Walne Zgromadzenie tej spółdzielni podejmuje uchwałę w sprawie włączenia Spółdzielni "Rozwój" w Gąbinie w skład Spółdzielni w Gostyninie.
Walne Zgromadzenie tej ostatniej 29 czerwca tego roku akceptuje ten wniosek ustalając nazwę połączonej spółdzielni na "Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową"  w Gostyninie.
           Zmiany te Sąd Rejonowy w Płocku wprowadza do rejestru sądowego 2 lipca 1969r. określając teren działania nowej spółdzielni na miasta: Gostynin i Gąbin.!!przerwa!!
Po tym fakcie wybrano nowe organy samorządowe, powierzając funkcję Przewodniczącego Rady Bogdanowi Kopczyńskiemu, a w skład Zarządu powołano Romana Raduja jako przewodniczącego, Wiesława Wilińskiego, Zbigniewa Łukaszewskiego, Jerzego Mechowskiego i Jerzego Nowogórskiego jako członków.
          Lata siedemdziesiąte to początek ujawnienia się i zdynamizowania zapotrzebowania na mieszkania spółdzielcze tak w Gostyninie jak w Gąbinie, w kontekście nie tylko "wyżu" demograficznego ale także budowy i rozbudowy  zakładów pracy.
          Rok 1974 przynosi ważne zmiany w funkcjonowaniu Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  Gostyninie.
W wyniku zmian kadrowych funkcję przewodniczącego Zarządu powierzono Klemensowi Szyszce, zastępcy przewodniczącego Wiesławowi Wilińskiemu, a społecznego członka Zbigniewowi Łukaszewskiemu reprezentującemu w nowym składzie tego organu samorządu środowisko spółdzielców z Gąbina.
           Spółdzielnia w szerszym zakresie przystępuje do budowy nowych mieszkań (osiedle Dmowskiego), odrabiania zaległości w zakresie infrastruktury technicznej ( kotłownie i uzbrojenie terenów), stabilizowania swojej ekonomiki.
            Trzeba podkreślić, że w tym okresie wielką pomoc dla spółdzielni w rozwiązywaniu problemów infrastruktury osiedlowej wniósł Pan Adam Szklanecki - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyninie.
           Z jednej strony napływ chętnych przystąpienia do spółdzielni rozszerza bazę członkowsko - kandydacką, a z drugiej pogarsza i wydłuża czas oczekiwania na mieszkanie. Natomiast rozszerzeniu ulega statutowa działalność społeczno -wychowawcza, dla której poza ogródkami jordanowskimi, klubem łącznościowca i boiskiem sportowym funkcję podstawową zaczynają spełniać świetlice osiedlowe.
            Dalszy rozwój Spółdzielni na przełomie lat '' 70/80 - tych warunkowanych był budową podstawowych obiektów infrastruktury technicznej w mieście : kotłowni rejonowej, stacji ujęcia wody i oczyszczalni ścieków.
             W roku 1977r. oddano do eksploatacji kotłownię rejonową, która znacznie poprawiła warunki zamieszkania (likwidacja kotłowni osiedlowych ) jak i pozwoliła z większym rozmachem i perspektywą przystąpić do budowy dalszych spółdzielczych budynków.
              Lata następne (osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte ) mimo dużych problemów
z wykonawstwem, napięć w zabezpieczeniu mediów do mieszkań ( woda i ciepło ), charakteryzowały się systematyczną budową nowych mieszkań i powstawaniem nowych osiedli spółdzielczych : Kościuszki, Stodólna, Kilińskiego, Dąbrowskiego i Czapskiego.
W tych latach kontynuowanie budownictwa mieszkaniowego możliwe było dzięki oddaniu do użytku inwestycji miejskich takich jak :

    *
       stacja ujęcia i uzdatniania wody przy ul. Kolonia,
    *
       oczyszczalnia ścieków przy ul. Ziejkowa,
    *
       kotłowni rejonowej ( II etap ) przy ul. Armii Krajowej,
    *
       kotłowni kontenerowej "Sędziszów " na osiedlu Kilińskiego,
    *
       kotłowni miejskiej przy ul. Kolejowej.

         We wszystkich tych przedsięwzięciach organy statutowe spółdzielni aktywnie uczestniczyły lub wspierały inwestorów, dopingując ich do pilnej realizacji jakże potrzebnych w mieście obiektów użyteczności publicznej.!!przerwa!!
         Lata ostatnie charakteryzują się budową bloków o nowej dużo ładniejszej architekturze ( oś. Dąbrowskiego i Czapskiego ). Równolegle z rozbudową infrastruktury miejskiej i osiedlowej warunkującej odpowiedni komfort zamieszkania, prowadzono szeroko zakrojone prace poprawiający standard mieszkań :

 • w latach 1982 - 1990 wymieniono grzejniki panelowe na  żeliwne - łącznie w ten             sposób zmodernizowano 1125  mieszkań w 25 budynkach
 • w latach 1987 - 1996 ocieplano szczyty budynków aby zapobiec stratom ciepła i przemarzaniom. Dotyczyło to 16 budynków na osiedlach : Bema, Wojska Polskiego i  Kościuszki.
 • w 1993r. rozpoczęto montaż wodomierzy w zasobach spółdzielczych co pozwoliło na koniec 1997r. mieć 2228  mieszkań rozliczających się z faktycznie zużywanej zimnej i ciepłej wody.
 • w latach 1994 - 95 na budynki spółdzielcze wprowadzono telewizję kablową "TvM " i Marka Majewskiego, co skutkowało, że na koniec 1997r.
   • 1600 członków odbierało 35 programów telewizji  emitowanej przez "TvM"
   • 640 abonentów odbierało 29 programów telewizyjnych emitowanych przez firmę p. Marka Majewskiego.
 •  w latach 1994 - 95 prowadzono prace związane z  opomiarowaniem węzłów  c.o. (automatyki pogodowej ) w całych zasobach spółdzielczych,
 • od 1995r. sukcesywnie i w miarę posiadanych środków  finansowych montowane są zawory grzejnikowe  termostatyczne firmy "Danfoss" w mieszkaniach Spółdzielni. Na koniec pierwszego półrocza 1998r. w 1217  mieszkaniach zamontowano 4965 szt. zaworów termostatycznych na następujących osiedlach : Czapskiego, Kilińskiego, Kościuszki, Dmowskiego i Stodólna. Powyższe działania pozwalają zmniejszać opłaty za dostawę czynnika  cieplnego do mieszkań naszych członków.

         Reasumując należy podkreślić, że działalność spółdzielni w jej czterdziestosześcioleciu spowodowała istotne przeobrażenia urbanistyczno - architektoniczne miasta oraz likwidację starej, mało zurbanizowanej zabudowy miejskiej. Wraz z indywidualnym budownictwem mieszkaniowym, działalność inwestycyjna spółdzielni zmieniła w sposób diametralny obraz miasta Gostynina. Jednocześnie cechą specyficzną w jej działaniu - w porównaniu z praktyką krajową - było inwestowanie w rozwój infrastruktury ogólnomiejskiej.
         Dla zobrazowania powyższych tendencji, należy uzmysłowić sobie, że kiedy na oddanie pierwszego tysiąca mieszkań potrzebowano 20 lat (1959 - 1979 ), to drugi tysiąc mieszkań został wybudowany i zasiedlony w przeciągu 12 lat (1979 - 91).
         Z kronikarskiego obowiązku musimy również wspomnieć, że najlepszym rokiem w przyroście nowych zasobów był rok 1978 , kiedy przekazano do eksploatacji 286 mieszkań.
Aktualnie na koniec 2010 roku, Spółdzielnia dysponuje 69 budynkami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 125.363,13 m2 i 2689 mieszkaniach oraz obiektami o łącznej powierzchni użytkowej 7.022,91 m2. tj:

 • 26 pawilonów handlowo-usługowych,
 • 2 placówki kulturalne,
 • 206 garaży
 • 1 budynek biurowy.
 

Rada Nadzorcza

Opinie prawne

Walne Zgromadzenie

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami