LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2496
Artykułów : 175

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj33
mod_vvisit_counterWczoraj123
mod_vvisit_counterTen tydzień566
mod_vvisit_counterOstatni tydzień875
mod_vvisit_counterTen Miesiąc2818
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc3627
mod_vvisit_counterWszystko449945


PRZETARGI

06.03.2023r.

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Gostyninie

ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin

Zaprasza

Do składania ofert przetargowych na:

Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą w Gostyninie,
ul. Jana Pawła II, na terenie działki nr ewid. 2676/15, 2569/3.

 

Specyfikacja warunków zamówienia – POBIERZ

 

Informacje dotyczące ww. zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 8.000,00 zł
(słownie: osiem tysięcy złotych i zero groszy) na rachunek bankowy o numerze:

PKO BP: 27 1020 3974 0000 5602 0002 8233

Wadium należy uiścić do dnia 21 marca 2023 roku, przy czym za datę wpływu uznaje się zaksięgowanie środków na koncie Spółdzielni.
Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Potwierdzenie wpłaty lub gwarancję należy dołączyć do oferty przetargowej.

 

Oferty należy składać w sekretariacie G.S.M. w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5,
tel. 24 235 20 26 do dnia 21 marca 2023 roku do godz. 15°°.

Otwarcie ofert 22 marca 2023 roku o godz. 11°°.

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z podanym tytułem przetargu.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2023 roku

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. - POBIERZ

 2. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 2. - POBIERZ

 3. Wzór umowy - załącznik nr 3. - POBIERZ

 4. Przedmiar robót – załącznik nr 4. - POBIERZ

 5. Projekt techniczny – branża budowlana - załącznik nr 5.

  1. Projekt zagospodarowania terenu - POBIERZ

  2. Projekt architektoniczny - POBIERZ

  3. Projekt techniczny - POBIERZ

  4. Specyfikacja techniczna - POBIERZ

 6. Projekt techniczny – branża elektryczna – załącznik nr 6.

  1. Projekt techniczny - POBIERZ

  2. Specyfikacja techniczna - POBIERZ


Zarząd

Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


 

 

Gostynin dnia 21.02.2023r.

Zarząd Gostynińskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej z siedzibą w Gostyninie

przy ul. Spółdzielczej 5

 

OGŁASZA PONOWNY PRZETARG W FORMIE LICYTACJI

 

na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gostyninie przy ul. Nowej 6 m. 8A o pow. użytkowej 43,46 m² oraz pomieszczenia przynależnego (piwnicy).
(2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, na IV piętrze)

 

Cena wywoławcza 167 850,00 zł.,

Wadium 8 392,50 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej całej powierzchni użytkowej lokalu oraz proporcjonalnej wartości udziału w gruncie na konto Spółdzielni: Bank PKO B.P. 27 1020 3974 0000 5602 0002 8233 w terminie do dnia 28.02.2023 r.*

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 01.03.2023 r. o godz. 14:00.

Wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 złotych.

Przedmiotowy lokal można obejrzeć w godz. 7:30 – 14:30 w dni pracy Spółdzielni po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem, pod
nr 24 235 20 26.

 

Osoba przystępująca do przetargu w formie licytacji zobowiązana jest do:

- zapoznania się z postanowieniami Rozdziału III. „Przetargi nieruchomości”
w „Regulaminie organizowania zamówień i przetargów najmu lokali
i pomieszczeń oraz dzierżawy w Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Gostyninie” i odpowiednimi przepisami regulaminu przetargowego,

złożenia w sekretariacie Spółdzielni wniosku – oświadczenia zawierającego co najmniej poniższe dane:

a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta (współmałżonka oferenta –współwłaściciela),

b) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o przedmiot przetargu,

c) oświadczenie o zaakceptowaniu wysokości ceny wywoławczej wskazanej w ogłoszeniu oraz wysokości postąpienia,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stosownymi postanowieniami regulaminu przetargowego i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na przepadek wpłaconego wadium, jeżeli po wygraniu przetargu nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej zadeklarowanej kwoty przetargowej

e) kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium,

f) datę złożenia wniosku – oferty.

 

Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pokój Nr 4).

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w formie licytacji bez podania przyczyny .

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni (pokój nr 4) lub telefonicznie pod nr 024 235 20-26.

 

*za termin wpłaty uznaje się wpływ środków na konto Spółdzielni.

 ZARZĄD GSM

 


 

 


Rada Nadzorcza

Opinie prawne

Walne Zgromadzenie

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami