LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2494
Artykułów : 154

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1
mod_vvisit_counterWczoraj142
mod_vvisit_counterTen tydzień263
mod_vvisit_counterOstatni tydzień960
mod_vvisit_counterTen Miesiąc143
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc4202
mod_vvisit_counterWszystko370014


PRZETARGI

13.07.2021r.

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Gostyninie

ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin

Zaprasza

Do składania ofert przetargowych na:
1. wykonanie okresowej rocznej kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych, połączeń dymowych i wentylacyjnych.
2. wykonanie w lokalach mieszkalnych kompleksowego rocznego przeglądu instalacji gazowej (szczelności) od zaworu butli, reduktora, przewodu gumowego aż do kuchni gazowej wraz z palnikami i zaworami.

 

w oparciu o: Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Art. 62.ust.1 pkt 1 litera
c Prawa budowlanego

 

Po przeprowadzeniu ww. robót Wykonawca wystawi protokóły pokontrolne
z zaleceniami wraz z podpisem lokatora na każdy obiekt oddzielnie
dot. kontroli przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowej.
 

Przedmiotowe prace Wykonawca wykona przy pomocy własnego sprzętu. 

Usunięcie usterek wynikłych w czasie przeglądu wykonywany będzie
na koszt lokatora.

  

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
1. Miejsce wykonania przedmiotu zapytania: 

Zasoby mieszkaniowe Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A - POBIERZ

 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Termin rozpoczęcia – po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia – do 30 września 2021r.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ( załącznik nr 2) - POBIERZ
- Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową,
- Oferta powinna posiadać datę sporządzenia,
- Oferta powinna zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez oferenta. 

Do oferty należy załączyć : 

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonania przeglądu przewodów kominowych oraz instalacji gazowej,

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze,
- wykaz urządzeń, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szczelności instalacji gazowej (kserokopie dokumentów dopuszczających je do użycia).

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 27 lipca 2021 r. do godz. 1500 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09 – 500 Gostynin lub dostarczona osobiście do sekretariatu spółdzielni pod ww. adresem w dni robocze od godziny 700 do godziny 1500.

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przegląd przewodów kominowych oraz instalacji gazowej 2021 r.”
3. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 28.07.2021r., o godz. 1000
a o wyborze, osoby składające oferty, będą poinformowane na piśmie.
 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wyłoniony w toku niniejszego konkursu wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie informacji z nazwą i siedzibą firmy na stronie internetowej spółdzielni.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela kierownik działu Administracyjno
- Technicznego pod numerem telefonu: 24 235 37 67 lub w formie
elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Kryterium oceny oferty

Znaczenie

Cena

90

czas wykonania
(max. 30.09.2021r.)

10


Zarząd

Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 


 

06.07.2021r.

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Gostyninie

ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin

 

Zaprasza

Do składania ofert przetargowych na:
Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Legionów Polskich 8 w Gostyninie (4szt.)

 

Przedmiar dla 1 klatki: POBIERZ


Informacje dotyczące ww. zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie G.S.M. w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5,
tel. 24 235 20 26 do dnia 20 lipca 2021 roku do godz. 15°°.

Otwarcie ofert 21 lipca 2021 roku o godz. 10°°.

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z podanym tytułem przetargu.

Termin realizacji zadania do 31 października 2021 roku

 

Kryterium oceny oferty

Znaczenie

Cena

75

Okres gwarancji (min. 5 lat)

25


Zarząd

Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 


 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4

Rada Nadzorcza

Opinie prawne

Walne Zgromadzenie

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami