LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2499
Artykułów : 179

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj143
mod_vvisit_counterWczoraj142
mod_vvisit_counterTen tydzień285
mod_vvisit_counterOstatni tydzień1206
mod_vvisit_counterTen Miesiąc2458
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc4667
mod_vvisit_counterWszystko515978


PRZETARGI

21.06.2024r.


Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gostyninie
ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin
Zaprasza


Do składania ofert przetargowych na:
„Remont 24szt. balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bema 11w Gostyninie zgodnie z projektem budowlanym oraz montaż zadaszeń balkonów na IV piętrze wykonanych z konstrukcji aluminiowej , wypełnionych poliwęglanem litym o minimalnej gr.4,0mm, zamocowanych do balustrady.”

Wzór umowy – POBIERZ
Formularz ofertowy – POBIERZ
Przedmiar – POBIERZ*

*Zamawiająca informuje, że przedmiar robót ma charakter poglądowy i należy sprawdzić rozmiar ilościowy podany do oferty

Informacje dotyczące ww. zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26.
Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zamawiająca wymaga wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i zero groszy) na rachunek bankowy o numerze PKO BP 27 1020 3974 0000 5602 0002 8233.

Wadium należy uiścić do dnia 01 lipca 2024 roku, przy czym za datę wpływu uznaje się zaksięgowanie środków na koncie Spółdzielni.
Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Potwierdzenie wpłaty lub gwarancję należy dołączyć do oferty przetargowej.

Oferty należy składać w sekretariacie G.S.M. w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5, tel. 24 235 20 26
do dnia 01 lipca 2024 roku do godz. 15°°.
Otwarcie ofert 02 lipca 2024 roku o godz. 11°°.
Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z podanym tytułem przetargu.
Termin realizacji zadania: 30.09.2024r.
Gwarancja na wykonane roboty : 5 lat.

 

Kryterium oceny oferty Znaczenie
Cena 90
czas wykonania
(max. 30.09.2024r.)
10

Zarząd
Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

07.06.2024r.


Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gostyninie
ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin
Zaprasza

Do składania ofert przetargowych na:

1. Wykonanie okresowej rocznej kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych, połączeń dymowych i wentylacyjnych.
2. Wykonanie w lokalach mieszkalnych kompleksowego rocznego przeglądu instalacji gazowej (szczelności) od zaworu butli, reduktora, przewodu gumowego aż do kuchni gazowej wrazz palnikami i zaworami.
w oparciu o: Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Art. 62.ust.1 pkt 1 litera c Prawa budowlanego
Po przeprowadzeniu ww. robót Wykonawca wystawi protokoły pokontrolne z zaleceniami wraz z podpisem lokatora na każdy obiekt oddzielnie dot. kontroli przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowej.
Przedmiotowe prace Wykonawca wykona przy pomocy własnego sprzętu.
Usunięcie usterek wynikłych w czasie przeglądu wykonywany będzie na koszt lokatora.


OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Miejsce wykonania przedmiotu zapytania:
Zasoby mieszkaniowe Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A - POBIERZ

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Termin rozpoczęcia – po podpisaniu umowy.
Termin zakończenia – do 30 września 2024r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 2) - POBIERZ
- Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową,
- Oferta powinna posiadać datę sporządzenia,
- Oferta powinna zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez oferenta.
Do oferty należy załączyć :
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonania przeglądu przewodów kominowych oraz instalacji gazowej,
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
- wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze,
- wykaz urządzeń, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szczelności instalacji gazowej (kserokopie dokumentów dopuszczających je do użycia).
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 19.06.2024 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09 – 500 Gostynin lub dostarczona osobiście do sekretariatu spółdzielni pod ww. adresem w dni robocze od godziny 7:00 do godziny 15:00.
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przegląd przewodów kominowych oraz instalacji gazowej 2024r.”
3. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 20.06.2024r., o godz. 11:00, a o wyborze osoby składające oferty, będą poinformowane na piśmie.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wyłoniony w toku niniejszego konkursu wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie informacji z nazwą i siedzibą firmy na stronie internetowej spółdzielni.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela kierownik działu Administracyjno- Technicznego pod numerem telefonu: 24 235 37 67 lub w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kryterium oferty Znaczenie
Cena 90

Termin wykonania

(max.30.09.2024r.)

10

Zarząd
Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4

Rada Nadzorcza

Opinie prawne

Walne Zgromadzenie

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami