LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2496
Artykułów : 175

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj78
mod_vvisit_counterWczoraj134
mod_vvisit_counterTen tydzień547
mod_vvisit_counterOstatni tydzień851
mod_vvisit_counterTen Miesiąc78
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc3853
mod_vvisit_counterWszystko435573


PRZETARGI


Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie

zaprasza do składania pisemnych ofert

na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2022 rok

 1. Oferta winna zawierać:
  1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
  2. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego oferenta oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których prowadził badanie sprawozdania finansowego w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym udział w badaniu spółdzielni mieszkaniowych,
  3. cenę netto za przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z przeprowadzonego badania. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania z uwzględnieniem nakładu pracy
   na przeprowadzenie badania w siedzibie Spółdzielni,
  4. wskazanie metod i terminów badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni (w tym podanie rzeczywistego czasu pracy bezpośrednio w Spółdzielni),
  5. projekt umowy na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni.
 2. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 09.01.2023r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach:
  1. przesyłką pocztową na adres:
   Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa,Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin
   (z napisem: „Oferta przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2021 rok.
   Nie otwierać przed wyborem ofert.”) – decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM,
  2. w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:00 – 15:00,
  3. oferty w formie mailowej nie będą uwzględniane.
 3. Główny cel wykonania badania:
 • weryfikacja zgodności z przepisami prawa, zaakceptowanymi standardami oraz ze statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółdzielni;
 • dostarczenie informacji o ewentualnych zidentyfikowanych nieprawidłowościach.

O wynikach wyboru Zarząd pisemnie poinformuje wszystkich oferentów.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

Termin sporządzenia badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2022 r.: do 14.05.2023 roku.

ZARZĄD GSM      

 


 


 

06.09.2022r.

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Gostyninie

ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin

Zaprasza

Do składania ofert przetargowych na:
Utwardzenie terenu z płyt ażurowych na podbudowie
z tłucznia, wzdłuż wjazdu na parking przed budynkiem Czapskiego 4 przy barze Duet.

 

Przedmiar: 

płyty ażurowe - 60m2

obrzeże - 8m


Specyfikacja techniczna:

-grubość ażuru - 8cm

-grubość podbudowy z tłucznia - 10cm

-podsypka piaskowa - 5cm


Informacje dotyczące ww. zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie G.S.M. w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5,
tel. 24 235 20 26 do dnia 14 września 2022 roku do godz. 15°°.

Otwarcie ofert 15 września 2022 roku o godz. 11°°.

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z podanym tytułem przetargu.

Termin realizacji zadania do 26 października 2022 roku

 

Kryterium oceny oferty

Znaczenie

Cena

80

Okres gwarancji min. 5 lat

20

Okres gwarancji 3-4 lata

10

Okres gwarancji poniżej 3 lat

0


Zarząd

Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3

Rada Nadzorcza

Opinie prawne

Walne Zgromadzenie

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości i 1 użytkownik 

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami