Zarząd Spółdzielni - skład Drukuj


Łukasz Kowacz        - Prezes Zarządu 

Teresa Klińska          -  Członek Zarządu

Witold Rupciak         -  Członek Zarządu