LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2496
Artykułów : 175

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj25
mod_vvisit_counterWczoraj123
mod_vvisit_counterTen tydzień558
mod_vvisit_counterOstatni tydzień875
mod_vvisit_counterTen Miesiąc2810
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc3627
mod_vvisit_counterWszystko449937


 

Gostynin, dnia 28.07.2022 r.

 

 

Terminarz dyżurów pełnionych

przez Członków Rady Nadzorczej

w II półroczu 2022 roku w godzinach od 1600 do 1700

 

05 lipiec 2022 r. – Andrzej Osiński, Witold Modrzejewski

02 sierpień 2022 r. – Witold Modrzejewski, Andrzej Osiński

06 wrzesień 2022 r. – Marek Grzelak, Marek Małkowski

04 październik 2022 r. – Marek Małkowski, Marek Grzelak

08 listopad 2022 r. – Iwona Stępniak, Katarzyna Raciborska

06 grudzień 2022 r. – Iwona Stępniak, Katarzyna Raciborska

 

Ponadto informujemy, iż na wniosek członka Spółdzielni mogą zostać zorganizowane dodatkowe dyżury (wniosek prosimy składać telefonicznie pod nr tel.: 24 235 20-26, bądź osobiście w biurze GSM).

 

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

Aneta Pilichowicz 

UWAGA!

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,
iż Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdą
środę w godzinach od 1000 do 1200
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.


___________________________________________

 

 


 


UWAGA!

Szanowni mieszkańcy, Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa pragnie poinformować, iż centralne ogrzewanie w zasobach GSM zostanie uruchomione w dniach 22-23.09.2021r.

 

 


 

 

1. Ponowne oświadczenie P. Kaziemierza Nowickiego - POBIERZ

oswiadczenia rezygnacja-nowicki-1

2. Ponowne oświadczenie P. Elżbiety Sobańskiej - cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych

3. Ponowne oświadczenie P. Danuty Krysiak - POBIERZ

oswiadczenia rezygnacje-krysiak-1

 

1. Oświadczenie P. Danuty Krysiak - POBIERZ

l.dz.60 2021-1

2. Oświadczenie P. Elżbiety Sobańskiej - cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenie P. Kazimierza Nowickiego - POBIERZ

l.dz.62 2021-1

4. Oświadczenie P. Andrzeja Osińskiego - POBIERZ

2 rezygnacja a-osinski

5. Oświadczenie P. Marii Urbańskiej - POBIERZ

3 rezygnacja m-urbanska

 

Gostynin, 04.06.2021r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu GSM w związku
z art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z uchwałą Zarządu nr 23/2021
z dnia 04 czerwca 2021 roku, Zarząd GSM niniejszym:

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień
26 czerwca 2021 roku w Sali Miejskiego Centrum Kultury przy
ul.18-go stycznia 2 w Gostyninie o godz.: 9:00, sala udostępniona
w godzinach 8-16:00.

Zarząd ustala następujący porządek obrad:

 1. 1.Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
  w składzie: Przewodniczący, ZastęPrzewodniczącego, Sekretarz.
 2. 2.Wybór protokolantów.
 3. 3.Wybór Komisji:
  1. a.Mandatowo-Skrutacyjnej,
  2. b.Wyborczej,
  3. c.Wnioskowej
 4. 4.Poinformowanie przez Prezydium Walnego Zgromadzenia
  o rejestracji dźwięku z obrad Walnego Zgromadzenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i przyjęcie uchwały
  w sprawie utrwalenia przebiegu obrad za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, oraz ewentualnego uczestnictwa przedstawicieli prasy.
 5. 5.Przyjęcie w drodze uchwały porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. 6.Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia zdolności do podejmowania uchwał.
 7. 7.Rozpatrzenie:
  1. a)sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r.,
  2. b)sprawozdania Zarządu z działalności GSM za 2019 r.,
  3. c)sprawozdania finansowego GSM za 2019r.,

— dyskusja w ww. sprawach.

 1. 8.Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie w sprawach:
  1. a)wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021-2024,
  2. b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
   z działalności za 2019 rok,
  3. c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GSM za 2019 rok,
  4. d)zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSM za 2019 rok,
  5. e)udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok,
  6. f)zatwierdzenie podziału nadwyżki finansowej za 2019 rok,
  7. g)oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  8. h)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych – działek: nr 3091/31, o powierzchni 0,0019 ha i nr 3091/33 o powierzchni 0,0054 ha, położonych przy
   ul. Kościuszki, na podstawie decyzji podziałowych z dnia 22 lipca 2020 roku (znak: K.6831.17.2019),
  9. i)wyrażenia zgody na nabycie przez Gostynińską Spółdzielnie Mieszkaniową nieruchomości gruntowej - działki o nr 2856/1, na której znajduje się budynek położony przy ul. Stodólnej 4, celem uregulowania gruntów, a następnie na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo odrębnej własności tej nieruchomości, a także wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych – działek: nr 2944/17 oraz nr 2856/3, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   a następnie na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo odrębnej własności tych nieruchomości,
  10. j)określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych działalności Spółdzielni polegającej
   na budowaniu przy ul. Nowej w Gostyninie, budynków na rzecz Członków Spółdzielni w celu ustanowienia odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali
   o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych
 2. 9.Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych w trybie art. 83 ust. 10-11 ustawy z dniagrudnia 2000 r.
  o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. 10.Zapoznanie z treścią wniosków i pism kierowanych do Walnego Zgromadzenia.
 4. 11.Zakończenie obrad.

Jednocześnie wskazujemy, że:

 1. 1.Walne Zgromadzenie odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego, uwzględniając obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk, czy używanie jednorazowych długopisów, chyba, że Ustawodawca wprowadzi zmiany
  w restrykcjach przed dniem zgromadzenia.
 2. 2.Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika,
  a w wypadkach, gdy to konieczne – przez przedstawiciela ustawowego (osoba posiadająca ograniczoną zdolność
  do czynności prawnych albo nieposiadająca jej w ogóle). Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i będzie stanowiło załącznik do protokołu. Osoba prawna będąca członkiem Spółdzielni bierze udział w zgromadzeniu poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
 3. 3.Rejestracja uczestników Zgromadzenia rozpocznie się
  o godz. 8:00 .
 4. 4.Każdy uczestnik proszony jest o posiadanie dowodu osobistego stwierdzającego tożsamość, zaś
  w wypadku pełnomocników – także o posiadanie pełnomocnictwa.
 5. 5.Materiały będące przedmiotem obrad – tj. sprawozdania, projekty uchwał zostaną wyłożone
  do wglądu Członków w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 2. Każdy z Członków ma prawo zapoznać się
  z materiałami będącymi przedmiotem obrad.

Można się z nimi zapoznawać w godzinach pracy Spółdzielni, przy czym jednocześnie w pokoju mogą przebywać dwie osoby – zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi – posiadające maseczkę zasłaniającą usta i nos.

 1. 6.Materiały zostaną zamieszczone także na stronie internetowej Spółdzielni www.gsmgost.pl (zakładka: „Walne Zgromadzenie →Porządek obrad i materiały → Walne Zgromadzenie 2020”).
 2. 7.Członkowie Spółdzielni mają prawo składać propozycje uchwał oraz poprawki do uchwał w terminach określonych
  w Statucie.
 3. 8.W terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członkowie mają prawo zgłaszać kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 10 członków. Szczegółowe warunki zgłoszenia kandydatów określa Statut.

ZARZĄD GOSTYNIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W GOSTYNINIE


 

grafika bezpiecznie zdrowo bezgotwkowo pion

DRODZY SENIORZY!

We współpracy z ZUS oddział w Płocku, inspektorat w Gostyninie chcielibyśmy Państwa zachęcić do korzystania z możliwości, jakie oferuje nam dzisiejsza technologia.

 

Korzystanie z rachunku bankowego nie musi wiązać się z wycieczkami do banku
i staniem w kolejkach, zmniejsza ono również szanse oszustów i złodzieji,
na skuteczne działanie.

 

Nie bójcie się zmian, tych na lepsze :)

 

Podstawowy rachunek płatniczy - POBIERZ

Bezpieczeństwo bezgtówkowe - POBIERZ

Bezpieczny e-senior - POBIERZ

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 11

Rada Nadzorcza

Opinie prawne

Walne Zgromadzenie

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami