LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2496
Artykułów : 180

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj68
mod_vvisit_counterWczoraj105
mod_vvisit_counterTen tydzień68
mod_vvisit_counterOstatni tydzień937
mod_vvisit_counterTen Miesiąc614
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc3967
mod_vvisit_counterWszystko444114


wesolych swiat 2022

 

Gostynin dnia 23.01.2023r.

Zarząd Gostynińskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej z siedzibą w Gostyninie

przy ul. Spółdzielczej 5

 

OGŁASZA PONOWNY PRZETARG W FORMIE LICYTACJI

 

na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gostyninie przy ul. Nowej 6 m. 8A o pow. użytkowej 43,46 m² oraz pomieszczenia przynależnego (piwnicy).
(2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, na IV piętrze)

 

Cena wywoławcza 167 850,00 zł.,

Wadium 8 392,50 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej całej powierzchni użytkowej lokalu oraz proporcjonalnej wartości udziału w gruncie na konto Spółdzielni: Bank PKO B.P. 27 1020 3974 0000 5602 0002 8233 w terminie do dnia 07.02.2023 r.*

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 08.02.2023 r. o godz. 12:00.

Wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 złotych.

Przedmiotowy lokal można obejrzeć w godz. 7:30 – 14:30 w dni pracy Spółdzielni po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem, pod
nr 24 235 20 26.

 

Osoba przystępująca do przetargu w formie licytacji zobowiązana jest do:

- zapoznania się z postanowieniami Rozdziału III. „Przetargi nieruchomości”
w „Regulaminie organizowania zamówień i przetargów najmu lokali
i pomieszczeń oraz dzierżawy w Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Gostyninie” i odpowiednimi przepisami regulaminu przetargowego,

złożenia w sekretariacie Spółdzielni wniosku – oświadczenia zawierającego co najmniej poniższe dane:

a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta (współmałżonka oferenta –współwłaściciela),

b) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o przedmiot przetargu,

c) oświadczenie o zaakceptowaniu wysokości ceny wywoławczej wskazanej w ogłoszeniu oraz wysokości postąpienia,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stosownymi postanowieniami regulaminu przetargowego i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na przepadek wpłaconego wadium, jeżeli po wygraniu przetargu nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej zadeklarowanej kwoty przetargowej

e) kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium,

f) datę złożenia wniosku – oferty.

 

Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pokój Nr 4).

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w formie licytacji bez podania przyczyny .

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni (pokój nr 4) lub telefonicznie pod nr 024 235 20-26.

 

*za termin wpłaty uznaje się wpływ środków na konto Spółdzielni.

 ZARZĄD GSM

 


 

 

Gostynin dnia, 08 grudnia 2022 roku

 

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie ogłasza rekrutację na stanowisko konserwatora zasobów GSM na podstawie umowy o pracę na okres 3 m-cy z możliwością przedłużenia umowy.

Praca w godzinach od 700 – 1500.

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego:

3 600,00 brutto + premia uznaniowa do 10 %.

Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Rekrutacja na stanowisko konserwator zasobów GSM”): przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:00 – 15:00, za pośrednictwem email na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Prosimy o umieszczenie w treści cv poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 221 KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazywanych z własnej inicjatywy”.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Gostynin dnia, 08 grudnia 2022 roku

 

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika gospodarczego do sprzątania terenów osiedla w zasobach GSM na podstawie umowy o pracę na okres 3 m-cy z możliwością przedłużenia umowy.

Praca w godzinach od 700 – 1500.

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego:

3 600,00 brutto + premia uznaniowa do 10 %.

Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Rekrutacja na stanowisko pracownik gospodarczy GSM”), przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:00 – 15:00, za pośrednictwem email na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Prosimy o umieszczenie w treści cv poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 221 KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazywanych z własnej inicjatywy”.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Gostynin dnia, 08 grudnia 2022 roku

 

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika gospodarczego do sprzątania w zasobach GSM na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu na okres 3 m-cy z możliwością przedłużenia umowy.

Praca w godzinach od 700 – 1100.

Wysokość wynagrodzenia miesięcznego: 1 800,00 brutto.

Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Rekrutacja na stanowisko pracownik gospodarczy GSM”), przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:00 – 15:00, za pośrednictwem email na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Prosimy o umieszczenie w treści cv poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 221 KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazywanych z własnej inicjatywy”.

 

Szanowni Państwo, informujemy, iż pisma kierowane do GSM, które są nieczytelne pozostają bez odpowiedzi - w szczególności pisane odręcznie.

 


Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie

zaprasza do składania pisemnych ofert

na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2022 rok

 1. Oferta winna zawierać:
  1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
  2. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego oferenta oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których prowadził badanie sprawozdania finansowego w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym udział w badaniu spółdzielni mieszkaniowych,
  3. cenę netto za przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z przeprowadzonego badania. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania z uwzględnieniem nakładu pracy
   na przeprowadzenie badania w siedzibie Spółdzielni,
  4. wskazanie metod i terminów badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni (w tym podanie rzeczywistego czasu pracy bezpośrednio w Spółdzielni),
  5. projekt umowy na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni.
 2. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 09.01.2023r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach:
  1. przesyłką pocztową na adres:
   Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa,Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin
   (z napisem: „Oferta przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2021 rok.
   Nie otwierać przed wyborem ofert.”) – decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM,
  2. w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:00 – 15:00,
  3. oferty w formie mailowej nie będą uwzględniane.
 3. Główny cel wykonania badania:
 • weryfikacja zgodności z przepisami prawa, zaakceptowanymi standardami oraz ze statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółdzielni;
 • dostarczenie informacji o ewentualnych zidentyfikowanych nieprawidłowościach.

O wynikach wyboru Zarząd pisemnie poinformuje wszystkich oferentów.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

Termin sporządzenia badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2022 r.: do 14.05.2023 roku.

ZARZĄD GSM      

 


 


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 11

Rada Nadzorcza

Opinie prawne

Walne Zgromadzenie

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami