LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2496
Artykułów : 174

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj9
mod_vvisit_counterWczoraj120
mod_vvisit_counterTen tydzień9
mod_vvisit_counterOstatni tydzień933
mod_vvisit_counterTen Miesiąc256
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc4208
mod_vvisit_counterWszystko481771


27.11.2023r.


Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gostyninie
ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin
Ponownie Zaprasza


Do składania ofert przetargowych na:
„Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym oraz parkingu wielostanowiskowego dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w Gostyninie przy ul. Nowa 3 (nr ew. działki: 2346/8 oraz 2997/4 w obrębie Gostynin)”.

 

Podstawa udzielenia zamówienia:
Regulamin Przetargów GSM - POBIERZ

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Budowany budynek wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Nowa 3 na osiedlu Czapskiego w Gostyninie.

 • powierzchnia zabudowy – 900,00 m²
 • powierzchnia użytkowa – 5 437,91 m²
 • powierzchnia użytkowa mieszkań – 2875,02 m²
 • kubatura – 9 217,56 m³

Budynek jest czteropiętrowy, czteroklatkowy o sześciu kondygnacjach, w tym pięciu nadziemnych, na których znajdować się będzie 55 mieszkań i jednej podziemnej z przeznaczeniem na parking podziemny dla 66 aut z podziałem na:

 • 26 miejsc postojowych z przynależnymi boksami
 • 18 miejsc postojowych pojedynczych
 • 11 miejsc postojowych rodzinnych (na 2 samochody),

oraz 20 komórkami lokatorskimi.

Budynek będzie posiadał windy, którymi będzie się można poruszać na wszystkie kondygnacje.
Projekt przewiduje mieszkania od 26,3 m² do 75,9 m².

Elementy objęte innym opracowaniem: działka o nr ew. 2346/8.

 • rozbiórka wiaty śmietnikowej
 • rozbiórka kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (elementy do usunięcia)
 • przebudowa wodociągu
 • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
 • złącze kablowo - pomiarowe
 • utwardzenie terenu nad istniejącą siecią ciepłowniczą

Elementy objęte innym opracowaniem: działka o nr ew. 2997/4

 • przyłącze kanalizacji deszczowej.

Wykończenie lokali mieszkalnych obejmuje:

 • rozprowadzenie instalacji elektrycznej wraz z puszkami
 • montaż podokienników wewnętrznych
 • montaż grzejników
 • wykończenie ścian tynkiem gipsowym zatartym na gładko
 • montaż drzwi wewnątrzklatkowych do mieszkań

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentacją przetargową (SWZ):

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POBIERZ

 

Informacje dotyczące ww. zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26
Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy)
na rachunek bankowy o numerze:


PKO BP: 27 1020 3974 0000 5602 0002 8233


Wadium należy uiścić do dnia 6 grudnia 2023 roku, przy czym za datę wpływu uznaje się zaksięgowanie środków na koncie Spółdzielni. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Potwierdzenie wpłaty lub gwarancję należy dołączyć do oferty przetargowej.

Oferty należy składać w sekretariacie G.S.M. w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5, 
do dnia 6 grudnia 2023 roku do godz. 15°°.
Otwarcie ofert 7 grudnia 2023 roku o godz. 9°°.
Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z podanym tytułem przetargu.
Termin realizacji zadania : 24 miesiące.

Załączniki:
1.Załącznik nr 1 – POBIERZ  formularz ofertowy
2.Załącznik nr 2 – POBIERZ – doświadczenie wraz z referencjami Wykonawcy
3.Załącznik nr 3 – POBIERZ – wykaz osób skierowanych do realizacji
4.Załącznik nr 4 – POBIERZ – oświadczenie osób wspólnie ubiegających się
5.Załącznik nr 5 – POBIERZ – oświadczenie o spełnianiu warunków
6.Załącznik nr 6 – POBIERZ – Grupa kapitałowa
7.Załącznik nr 7 – POBIERZ – OWU
8.Przedmiary robót budowlanych - POBIERZ
9.Przedmiary robót sanitarnych - POBIERZ
10.Przedmiar robót elektrycznych - POBIERZ
11. Dokumentacja projektowa:

 • Projekt Zagospodarowania Terenu - POBIERZ
 • Projekt Architektoniczno-Budowlany - POBIERZ
 • Projekt Techniczny - Architektura - POBIERZ
 • Projekt Techniczny - Konstrukcja - Garaż - POBIERZ
 • Projekt Techniczny - Konstrukcja - Parter - POBIERZ
 • Projekt Techniczny - Konstrukcja - I piętro - POBIERZ
 • Projekt Techniczny - Konstrukcja - II piętro - POBIERZ
 • Projekt Techniczny - Konstrukcja - III piętro - POBIERZ
 • Projekt Techniczny - Konstrukcja - IV piętro - POBIERZ
 • Projekt Techniczny - Branża sanitarna - POBIERZ
 • Projekt Techniczny - Branża elektryczna - POBIERZ
 • Projekt Techniczny - Konstrukcja Stropów - POBIERZ
 • Zestawienie stali na stropy i balkony - POBIERZ

ZARZĄD GSM


 

 

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2023 rok


Oferta winna zawierać:


1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie
do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
z podaniem numeru i daty wpisu,

2. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego oferenta oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których prowadził badanie sprawozdania finansowego w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym udział w badaniu spółdzielni mieszkaniowych,

3. cenę netto za przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z przeprowadzonego badania. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzenie badania w siedzibie Spółdzielni,

4. wskazanie metod i terminów badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni
(w tym podanie rzeczywistego czasu pracy bezpośrednio w Spółdzielni),

5. projekt umowy na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni,

6. kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta.

 

O wynikach wyboru Zarząd pisemnie poinformuje wszystkich oferentów.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego
bez podania przyczyny.


Termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia 10.01.2024r. do godziny 15:00 w formie pisemnej
w zamkniętych kopertach:

1. przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul.Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin (z napisem: „Oferta przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2023 rok. Nie otwierać przed wyborem ofert.”) – decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM,

2. w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:00 – 15:00,

3. oferty w formie mailowej nie będą uwzględniane.

 

Główny cel wykonania badania:

 

1.weryfikacja zgodności z przepisami prawa, zaakceptowanymi standardami oraz ze statutem
i regulaminami wewnętrznymi Spółdzielni;

2.dostarczenie informacji o ewentualnych zidentyfikowanych nieprawidłowościach.

 

Termin sporządzenia badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2023 r.:
do 14.05.2024 roku.


Zarząd GSM


 

 

Terminarz dyżurów pełnionych
przez Członków Rady Nadzorczej
w miesiącach sierpień - grudzień 2023 roku
w godzinach od 1600 do 1700


01 sierpień 2023 r. – Michał Myszkowski, Andrzej Osiński
05 wrzesień 2023 r. – Justyna Woźnicka, Marek Małkowski

 03 październik 2023 r. – Aneta Pilichowicz-Kuźmińska, Klaudia Łykowska
07 listopad 2023 r. – Witold Modrzejewski, Iwona Stępniak
05 grudzień 2023 r. – Marek Grzelak, Aneta Pilichowicz-Kuźmińska


Ponadto informujemy, iż na wniosek członka Spółdzielni
mogą zostać zorganizowane dodatkowe dyżury
(wniosek prosimy składać telefonicznie pod nr tel.: 24 235 20-26,
bądź osobiście w biurze GSM).


Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
Aneta Pilichowicz-Kuźmińska

_______________________________

 

Szanowni Państwo, informujemy, iż pisma kierowane do GSM, które są nieczytelne pozostają bez odpowiedzi - w szczególności pisane odręcznie.

 

UWAGA!

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,
iż Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdą
środę w godzinach od 1000 do 1200
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.


___________________________________________

 

 


 


UWAGA!

Szanowni mieszkańcy, Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa pragnie poinformować, iż centralne ogrzewanie w zasobach GSM zostanie uruchomione w dniach 22-23.09.2021r.

 

 


 

 

1. Ponowne oświadczenie P. Kaziemierza Nowickiego - POBIERZ

oswiadczenia rezygnacja-nowicki-1

2. Ponowne oświadczenie P. Elżbiety Sobańskiej - cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych

3. Ponowne oświadczenie P. Danuty Krysiak - POBIERZ

oswiadczenia rezygnacje-krysiak-1

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 10

Rada Nadzorcza

Opinie prawne

Walne Zgromadzenie

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami