LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2496
Artykułów : 175

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj41
mod_vvisit_counterWczoraj123
mod_vvisit_counterTen tydzień574
mod_vvisit_counterOstatni tydzień875
mod_vvisit_counterTen Miesiąc2826
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc3627
mod_vvisit_counterWszystko449953


Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza rekrutację na stanowisko:

specjalisty ds. czynszów i administracji

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

üwykształcenie wyższe i co najmniej pięcioletni staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,

üznajomość obsługi komputera — w szczególności programów dedykowanych dla księgowości,

üznajomość przepisów z zakresu: rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa spółdzielczego, ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych,

üniekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

ü korzystanie z pełni praw publicznych,

ü posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności logicznego i twórczego rozumowania,
 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości i administracji,
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 • komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji,
 • systematyczności w pracy i konsekwencji w działaniu.

Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się
  z kandydatem,
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych lub odpis świadectwa ukończenia średniej szkoły
  o profilu ekonomicznym,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz spełnienie wymagań (w szczególności świadectwa pracy, umowy
  o pracę, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, itp. dokumenty) — poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 4. Pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie
  o zapoznaniu się z warunkami rekrutacjiich akceptacji,
 5. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji (oświadczenie można pobrać w dziale kadr lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.gsmgost.pl),
 6. Pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 7. Pisemne oświadczenie kandydata, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne lub karne skarbowe,
 8. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Zakres obowiązków – POBIERZ

Oświadczenie RODO – POBIERZ

 

Oferta na stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy, dostępne
od 01.04.2023r., oferowane wynagrodzenie: 4200,00 zł brutto.

 

Oferty należy składać do dnia 17 marca 2023 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach
(z napisem: „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. czynszów i administracji”):
1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM,

2) w formie elektronicznej, na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

 ZARZĄD GSM


 

Terminarz dyżurów pełnionych

przez Członków Rady Nadzorczej

w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2023 roku w godzinach od 1600 do 1700

 

07 marzec 2023 r. – Marek Grzelak, Iwona Stępniak

04 kwiecień 2023 r. – Andrzej Osiński, Witold Modrzejewski

09 maj 2023 r. – Marek Małkowski, Aneta Pilichowicz

 

Ponadto informujemy, iż na wniosek członka Spółdzielni mogą zostać zorganizowane dodatkowe dyżury (wniosek prosimy składać telefonicznie pod nr tel.: 24 235 20-26, bądź osobiście w biurze GSM).

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

wesolych swiat 2022

 

Gostynin dnia 21.02.2023r.

Zarząd Gostynińskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej z siedzibą w Gostyninie

przy ul. Spółdzielczej 5

 

OGŁASZA PONOWNY PRZETARG W FORMIE LICYTACJI

 

na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gostyninie przy ul. Nowej 6 m. 8A o pow. użytkowej 43,46 m² oraz pomieszczenia przynależnego (piwnicy).
(2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, na IV piętrze)

 

Cena wywoławcza 167 850,00 zł.,

Wadium 8 392,50 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej całej powierzchni użytkowej lokalu oraz proporcjonalnej wartości udziału w gruncie na konto Spółdzielni: Bank PKO B.P. 27 1020 3974 0000 5602 0002 8233 w terminie do dnia 28.02.2023 r.*

 

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 01.03.2023 r. o godz. 14:00.

Wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 złotych.

Przedmiotowy lokal można obejrzeć w godz. 7:30 – 14:30 w dni pracy Spółdzielni po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem, pod
nr 24 235 20 26.

 

Osoba przystępująca do przetargu w formie licytacji zobowiązana jest do:

- zapoznania się z postanowieniami Rozdziału III. „Przetargi nieruchomości”
w „Regulaminie organizowania zamówień i przetargów najmu lokali
i pomieszczeń oraz dzierżawy w Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Gostyninie” i odpowiednimi przepisami regulaminu przetargowego,

złożenia w sekretariacie Spółdzielni wniosku – oświadczenia zawierającego co najmniej poniższe dane:

a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta (współmałżonka oferenta –współwłaściciela),

b) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o przedmiot przetargu,

c) oświadczenie o zaakceptowaniu wysokości ceny wywoławczej wskazanej w ogłoszeniu oraz wysokości postąpienia,

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stosownymi postanowieniami regulaminu przetargowego i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na przepadek wpłaconego wadium, jeżeli po wygraniu przetargu nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej zadeklarowanej kwoty przetargowej

e) kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium,

f) datę złożenia wniosku – oferty.

 

Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pokój Nr 4).

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w formie licytacji bez podania przyczyny .

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni (pokój nr 4) lub telefonicznie pod nr 024 235 20-26.

 

*za termin wpłaty uznaje się wpływ środków na konto Spółdzielni.

 ZARZĄD GSM

 


 

 

Szanowni Państwo, informujemy, iż pisma kierowane do GSM, które są nieczytelne pozostają bez odpowiedzi - w szczególności pisane odręcznie.

 

Rezygnacja P. Artura Szulwacha - POBIERZ

rezygnacjaa

 
W związku z falą upałów, Zarząd GSM informuje,
iż czas pracy Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 04.08.2022r. oraz 05.08.2022r. zostaje
skrócony do godziny 14:00.
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 11

Opinie prawne

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami